top of page

Anmälningsvillkor

Anmälningsvillkor

Vid anmälan får du via mejl en betalningsavi där det framgår uppgifter om lokal och tider, kursavgift, OCR-nummer samt förfallodatum. Vid behov av en påminnelse debiterar vi dig en påminnelseavgift, fn 60 kronor per påminnelse.

 

Avanmälan

Anmälan är bindande men du har rätt att ångra din bokning inom 14 dagar från bokningstillfället. Om kursen redan har startat kan du avboka kursen senast 3 dagar efter första kurstillfället och får tillbaka kursavgiften minus anmälningsavgift om 250 kr.

Vid sjukdom eller graviditet som förhindrar fortsatt kursdeltagande, gäller uppvisande av läkarintyg. Resterande kursavgift finns då innestående till kommande termin.

Avanmälan ska ske skriftligen till info@edgedance.se.

Obs! Notera att uteblivet deltagande EJ räknas som avanmälan, inte heller meddelande till danslärare.

 

Kursbyte

Om du vill byta kurs ska detta ske före 2:a kurstillfället. Kursbyte gäller i mån av plats och beslutas av Edge personal. Kontakta info@edgedance.se. Kursbyten kan i vissa fall godkännas efter andra kurstillfället i samråd med berörda danslärare, och i det fallet debiteras en administrativ avgift på fn 150 kr.

 

Sen anmälan

Bokningssystemet är öppet inför varje terminsstart och stänger efter andra kursveckan. Ibland finns det möjlighet att börja i en danskurs efter kursstart, och det avgörs från fall till fall. Vid sena anmälningar, efter att bokningssystemet har stängt, så tillkommer en administrativ avgift på fn 150 kr. Notera att eventuella rabatter under terminen INTE tillämpas på sena anmälningar.

bottom of page